مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار

انواع بازاریابی ارتباط مند :

مورگان و هانت در سال 1994 الگویی از انواع بازاریابی ارتباط مند ارائه کردند.

جهت دست یابی به روابط پایدار در نظر داشتن نکات زیر ضروری می باشد:

1)ارتباط بین سازندگان قطعات و ملزومات و خریداران جهت تأمین بهنگام و بهینه سازی کیفیت محصولات

2)ارتباط بین سازمان و شرکت های خدماتی مثل مؤسسات تحقیقات بازاریابی ،آژانسهای تبلیغاتی و…

3)همسو کردن استراتژی با جایگاه رقبا،تغییرات تکنولوژی و سیاسی

4)برقراری ارتباط بین سازمان و مؤسسات غیر انتفاعی جهت مشارکت در امور اجتماعی

5)مشارکت در طرح های پژوهش و توسعه با سازمان های دولتی در سطح محلی و کشوری

6)ایجاد روابط بلند مدت بین شرکت ها و مصرف کنندگان نهایی

7)ایجاد ارتباط و مشارکت با سایر شرکا مثل شرکت های فعال و کانال های توزیع سازمان

8)ایجاد ارتباط با واحد های عملیاتی سازمان

9)ایجاد روابط و مشارکت با کارمندان که منجر به برقراری (بازاریابی داخلی)در سازمان می گردد.

10)برقراری روابط موثر با واحد های استراتژیک کسب و کار سازمان

 

 

 

 

2-10 مزایای بازاریابی ارتباط مند:

2-10-1 منافع مشتریان:

1-اعتماد:کاهش اضطراب،اعتماد به محصول یا ارائه دهنده خدمت،داشتن احساس وفاداری به ارائه دهنده خدمت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-منافع اجتماعی:شناخت کارکنان از مشتریان،آشنایی مشتریان با کارکنان،توسعه روابط دوستانه با کارکنان.

3-منافع خاص:خدمات بیشتر،قیمت های استثنایی،مقدم بودن به دیگر مشتریان.

2-10-2 منافع شرکت ها :

مزیت طولانی مدتی که بازاریابی ارتباط مند از دیدگاه شرکت ها دارد این می باشد که نه تنها باعث حفظ مشتریان آنها می گردد بلکه باعث افزایش سودآوری و کاهش هزینه های آنها می گردد.مدیریت روابط با مشتریان بر روی حفظ مشتری به نظر می رسد که سودمند ترازجذب یک مشتری جدید می باشد.طبق تحقیقاتی که انجام شده می باشد مشخص شده می باشد که جذب یک مشتری جدید 5 تا 10 مرتبه بیشتر

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

1-تعیین اثر بازاریابی ارتباط مند برکیفیت خدمت و کیفیت ارتباط و وفاداری مشتریان دربیمه عمر شرکت بیمه کارآفرین

اهداف فرعی:

1-تعیین اثر کیفیت خدمت بر کیفیت ارتباط

2-تعیین اثر کیفیت ارتباط بر وفاداری مشتری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار  با فرمت ورد