عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 بازاریابی ارتباط مند[1]:

Berry (1983) بازاریابی ارتباط مند را استراتژی جذب، حفظ و تقویت روابط با مشتریان می داند. Gummesson(1993) چنین نتیجه گرفت که بازاریابی ارتباط مند زمانی مفید می باشد که مدیریت تعاملات،روابط و شبکه ها به یک موضوع بنیادین تبدیل گردد .بازاریابی ارتباط مند قصد دارد تا با مشتریان هدف ،ارتباط ایجاد نموده و این ارتباط را حفظ و تقویت کند تا از این طریق اهداف طرفین برآورده گردد.این امر زمانی حاصل می گردد که همزیستی متقابلی وجود داشته باشد و به وعده ها جامه اقدام پوشانده گردد(امینی،1389).

اصطلاح بازاریابی ارتباط مند در طول دهه 1990 محبوب واقع شده می باشد.

Berry(1985) بازاریابی ارتباط را به عنوان جذب،حفظ و تقویت اظهار می کند.Gronrros(1990) یک ارتباط خوب حداقل بر دو شرط اساسی دلالت دارد.اول اینکه ارتباط بایستی برای هر دو طرف ارائه دهنده و مشتری،پاداش داشته باشد و دوم اینکه شامل نوعی تعهد دو طرفه در طول زمان باشد.در ایجاد و حفظ روابط مشتری،فروشنده درمورد محصولات،خدمات و یا مزایای دیگرکه مرتبط می باشد،وعده هایی می دهد و از طرف دیگر مشتری قول هایی می دهد و این وعده ها بایستی در هر دو طرف به مقصود اطمینان از عملیات کسب و کار سودمند بلند مدت،حفظ و نگهداری شود2012) (Evelina Bazini . بازاریابی ارتباط مند به عنوان روشی برای شرکتهاست تا ارتباطات بلند مدت سودمند و با ارزش با مشتریان خود را گسترش دهند.

با افزایش پویایی،گسترش فعالیت های بازاریابی تعاملی به مقصود حفظ یک مشتری همیشگی اهمیت فراوان دارد و با در نظر داشتن اینکه عرصه بازار رقابتی تر می باشد اتخاذ بازاریابی ارتباط مند به مقصود حفظ مشتریان سودمند،ضروری به نظر می رسد.تحقیقات نشان می دهد که با افزایش شدت رقابت منافع ناشی از حفظ بلند مدت مشتری از قبیل سود دهی فزاینده و کاهش هزینه های هر مشتری بسیار با اهمیت می باشد.بازاریابی ارتباط در آینده،یقیناً از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد گردید.بسیاری از شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که چنانچه برای کسب فروش بیشتر منابع خود را صرف مشتریان فعلی کنند به مراتب مقرون به صرفه تر خواهد بود تا اینکه این منابع را صرف جلب مشتریان جدید نمایند.چنین می باشد که اهمیت بازاریابی ارتباط علی رغم اینکه نمی تواند برای هر شرایط و وضعیتی مناسب باشد،همچنان رو به افزایش می باشد.

مراحل اصلی ایجاد برنامه بازار یابی ارتباط:

*شناسایی مشتریان مهمی که شایستگی بازاریابی ارتباط را دارند.

*برای هر یک از این مشتریان یک مدیر ارتباط کاردان در نظر بگیرد.

*برای مدیران ارتباط تبیین وظایف روشنی نهیه کنید

*یک مدیر کل برای نظارت بر مدیران ارتباط انتخاب کنند

*از مدیران ارتباط بخواهید که برای ارتباط با مشتری برنامه های سالانه و بلند مدتی تهیه کنند.

اجرای صحیح یک برنامه بازاریابی ارتباط بسیاری از جنبه های برخورد با مشتری را دگرگون کرده و موارد مطلوب را جانشین موارد نامطلوب می کند.( کاتلر،1390 ،680). اصول فروشندگی بر پایه ضرورت انجام معامله استوار می باشد.یعنی هدف این اصول کمک می باشد به بازاریابان برای انجام یک معامله فروش خاص با مشتری.اما مفهومی پر اهمیت تر هست که بایستی معاملات فروشنده با مشتریان را هدایت کند.این مفهوم بازاریابی ارتباط می باشد.فروشندگانی که از نحوه ایجاد روابط مستحکم با مشتریان مهم و حفظ این روابط اطلاع دارند

[1] Relationship Marketing

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

1-تعیین اثر بازاریابی ارتباط مند برکیفیت خدمت و کیفیت ارتباط و وفاداری مشتریان دربیمه عمر شرکت بیمه کارآفرین

اهداف فرعی:

1-تعیین اثر کیفیت خدمت بر کیفیت ارتباط

2-تعیین اثر کیفیت ارتباط بر وفاداری مشتری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار  با فرمت ورد