عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار

تعاریف کیفیت:

قبل از آنکه به تعریف کیفیت خدمات تصریح کنیم لازم می باشد که بدانیم خدمت چیست.خدمت یک واژه پیچیده می باشد این واژه دارای معانی مختلفی می باشد وطیفی از خدمات شخصی تا خدمت به عنوان یک محصول را در بر می گیرد.این کلمه حتی حوزه وسیع تری را نیز شامل می گردد.در فروش یک ماشین یا تقریباً هر محصول فیزیکی اگر فروشنده کوشش هایی برای ارائه راه حل برای تحقق نیاز های مشتری انجام دهد،می تواند خدمت به مشتری تلقی گردد ماشین یک کالای فیزیکی می باشد اما نوع رفتار با مشتری یک خدمت به شمار می رود. به دلیل همین گستردگی و پیچیدگی،در طول دهه های 60تا80طیف وسیعی از تعاریف در ارتباط با خدمت ارائه گردید و هر چند در سالیان بعد مباحث کمتری در این زمینه مطرح گردید با این حال به یک تعریف جامع رسیده نشد.(Gronroos,2000,46).

سازمان استانداردهای بین المللی ،کیفیت را این گونه تعریف می کند : تمامیت ویژگی ها و خصوصیات محصول یا خدمت که توانایی برآورده کردن نیازهای مشتری رادارد. سازمان ملی بهره وری سنگاپور،کیفیت را توسط مشتری تعریف می گردد نه تولید کننده یا ارائه کننده خدمت،به عبارت روشن تر ،کیفیت مجموعه ای از خصوصیات و مشخصات یک کالا یا خدمت می باشد که احتیاجات و رضایت مصرف کننده را تأمین می کند . دمینگ و باوم، کیفیت را چنین تعریف می کنند : کیفیت مفهوم وسیعی می باشد که تمام بخش های سازمان نسبت به آن معتقد هستند و هدف آن افزایش کارایی کل مجموعه می باشد به طوری که مانع پدید آمدن عوامل مخل کیفیت می گردد و هدف نهایی آن مطابقت کامل با مشخصات مورد نیاز مشتری با حداقل هزینه برای سازمان می باشد که منجر به افزایش رضایت می گردد (سید جوادین و کیماسی 1384,63).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی:

1-تعیین اثر بازاریابی ارتباط مند برکیفیت خدمت و کیفیت ارتباط و وفاداری مشتریان دربیمه عمر شرکت بیمه کارآفرین

اهداف فرعی:

1-تعیین اثر کیفیت خدمت بر کیفیت ارتباط

2-تعیین اثر کیفیت ارتباط بر وفاداری مشتری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار  با فرمت ورد