مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار

منافع مشتریان:

1-اعتماد:کاهش اضطراب،اعتماد به محصول یا ارائه دهنده خدمت،داشتن احساس وفاداری به ارائه دهنده خدمت.

2-منافع اجتماعی:شناخت کارکنان از مشتریان،آشنایی مشتریان با کارکنان،توسعه روابط دوستانه با کارکنان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-منافع خاص:خدمات بیشتر،قیمت های استثنایی،مقدم بودن به دیگر مشتریان.

2-10-2 منافع شرکت ها :

مزیت طولانی مدتی که بازاریابی ارتباط مند از دیدگاه شرکت ها دارد این می باشد که نه تنها باعث حفظ مشتریان آنها می گردد بلکه باعث افزایش سودآوری و کاهش هزینه های آنها می گردد.مدیریت روابط با مشتریان بر روی حفظ مشتری به نظر می رسد که سودمند ترازجذب یک مشتری جدید می باشد.طبق تحقیقاتی که انجام شده می باشد مشخص شده می باشد که جذب یک مشتری جدید 5 تا 10 مرتبه بیشتر از حفظ مشتریان کنونی هزینه برداشته می باشد(Rashid,2003,742).

2-11 عوامل بازاریابی ارتباط مند:

تئوری بازاریابی ارتباط مند از عوامل و پی بند های مختلفی تشکیل شده می باشد که در موفقیت آن تأثیر گذارهستند.اگر چه عوامل متعددی را به عنوان پی بند های بازاریابی ارتباط مند ذکر کرده اند به تشریح 4 عامل یعنی اعتماد،تعهد،برقراری ارتباط و تعارض زدایی و مطالعات صورت گرفته درمورد هر کدام از آنها پرداخته خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

1-تعیین اثر بازاریابی ارتباط مند برکیفیت خدمت و کیفیت ارتباط و وفاداری مشتریان دربیمه عمر شرکت بیمه کارآفرین

اهداف فرعی:

1-تعیین اثر کیفیت خدمت بر کیفیت ارتباط

2-تعیین اثر کیفیت ارتباط بر وفاداری مشتری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار  با فرمت ورد